Onze Vrij goede expertise

Project Management

Consultancy

Data Analytics

Project Management

Wanneer volledig gestuurd wordt op het juist toepassen van projectmanagement methodieken dwingt dit de projectmanager te focussen op administratie en niet op resultaat, terwijl dat nu juist hetgene is waar u als opdrachtgever naar op zoek bent. Vrij hanteert daarom een aanpak met een balans tussen procedures, persoonlijkheid en pragmatiek.

Procedures

Alle partijen dezelfde taal laten spreken, zodat voor alle stakeholders het project helder is. Hierbij gebruiken wij de Prince2 Agile methodiek. Hieronder vallen zaken als projectdocumentatie, governance en communicatielijnen.

Persoonlijkheid

Daar waar procedures uitnodigen tot het ‘indekken’ van verantwoordelijkheden is het juist de persoonlijke communicatie om gezamenlijk het gewenste resultaat te bereiken. Vrij gelooft dan ook in het belang van de persoonlijke match tussen projectdeelnemers om tot resultaat te komen.

Pragmatiek

Uiteindelijk gaat het erom de gezamenlijk vastgestelde doelstellingen pragmatisch te bereiken,  want hoewel het proces belangrijk is draait het u toch uiteindelijk om het resultaat.

Consultancy

Vrij zijn in uw ICT keuze en informatie huishouding.  Wij zijn Vrij en onze business informatie consultants helpen organisaties bij de digitale transformatie. Daadwerkelijk die wendbaarheid, samenhang en samenwerking in uw organisatie realiseren.

Architectuur

Onze architecten combineren de juiste mix tussen technologie en mens in samenhang als veilig fundament onder uw digitale transformatie.

Knowledge Engineering

Onze experts visualiseren de samenhang van uw data in uw organisatie, zodat u beter kunt sturen. Waar nodig gebruiken wij onze kunstmatige intelligentie oplossingen KnowledgeTrack en AuditTrack.

IT Consultancy

Slimme informatie architectuur is gebaseerd op wendbare en schaalbare processen en goed inzicht in de bijbehorende data. Wij brengen de informatie stromen en processen in kaart en realiseren samen met u flexibele dataplatformen

Data Analytics

Om uw organisatie te laten excelleren moet u de juiste beslissingen kunnen nemen. Dit kan alleen wanneer u beschikt over alle relevante informatie. Het goed toepassen van BI of CPM blijkt in de praktijk niet eenvoudig. De consultants van Vrij helpen u graag met de implementatie, beheer en verbetering van uw intelligente beslissingsscherm. Wij geven u relevante realtimegegevens in handen zodat u snel en zelfverzekerd toekomstgerichte beslissingen kunt nemen voor uw organisatie.

Predictive Analytics

Neem ook toekomstverwachtingen volledig mee in uw beslissingstraject. Het is mogelijk om met behulp van slimme software en het betrekken van de gehele organisatie en/of externe bronnen beter te anticiperen op de toekomst.

Big Data

Verzamel in- en externe informatie gestructureerd en ongestructureerd en zet deze om in inzichten die u eenvoudig kunt analyseren.  Ontdek vervolgens trends, clusters over productontwikkelingen, voorraadniveaus, klantgedrag.

Visualisatie

Interactieve visualisaties maken het verschil in gebruikersvriendelijkheid en bruikbaarheid.  Veel oplossingen bieden wel visualisaties, maar deze zijn niet echt interactief. En daar zit nu net het verschil.  Door heel natuurlijk dynamisch op de informatie in te zoomen ontstaat inzicht.